Energietransitie

Energietransitie en van gas los: Wat vinden wij ervan:

Vanuit de technische kennis die de mensheid nu bezit is de aangekondigde actie om Nederland los te koppelen van gas volgens ons niet mogelijk in het korte tijdsbestek wat men hieraan meegeeft. Hieronder leggen we uit waarom we dit denken.

Gas versus Elektriciteit

Uit 1 m³ Nederlands aardgas wordt ongeveer 7,9 kW aan warmte behaald (gemiddeld jaar gebruiksrendement van ± 80% Hoog Rendement cv-toestel) Onderverdeling gasverbruik van 1.500 m³ aardgas:

  • 70 % verbruik is voor verwarming
  • 25 % verbruik is voor sanitair warm water
  • 5% verbruik is voor koken

Het totale vermogen dat nodig is gedurende het gehele jaar in dit voorbeeld is dan 1.500 * 7,9 kW = totaal 11.850 kWh per jaar. Hierbij gelden twee uitgangspunten:

Het normverbruik elektra in Nederland per huishouden bedraagt ongeveer 4.800 kWh per jaar (voor het licht, TV, computer, koelkast e.d.)
Het rendement van een elektrische cv-ketel is 100%. Dus wanneer men kiest om een gemiddelde woning alleen nog maar elektrisch te voorzien van warmte, sanitair water en koken middels een elektrische cv-ketel is dus gemiddeld 11.850 kWh aan elektrisch vermogen nodig. Het totale verbruik komt neer op 11.850 kWh + 4.800 kWh. = 16.650 kWh. Momenteel kost in Nederland 1 m³ gas ca. € 0,63 en 1 kWh elektriciteit ca. € 0,20 dus voor gas 1.500 m³ aardgas x € 0,63 = € 945,00 gemiddeld per jaar. en voor Elektra 11.850 kWh x € 0,20 = € 2.370,00 gemiddeld per jaar. minus de vaste kosten van de gas aansluiting van pakweg € 200,00 euro p/j.

Die energie is niet beschikbaar als u die nodig heeft van uw zonnepanelen, dat betekent dat uw voedingskabel van buiten verzwaard moet worden en dat natuurlijk niet alleen bij u. Met een warmtepomp kunt u het E gebruik wel terugdringen maar ook dan gebruikt u meer stroom dan nu. de pomp heeft een compressor en circulatiepompen die zonder stroom niet werken dus zonder gas altijd meer stroom als u tenminste uw huis beter geïsoleerd heeft. De volledige E infra zal ook moeten worden verzwaard en iemand moet dat betalen.

Isoleren

Allereerst zal er dus een isolatie ronde moeten komen voor ruim 80% van de in Nederland gebouwde huizen van voor pakweg 2000, Dat betekent voor sommige huizen gewoon afbraak omdat die niet geschikt zijn om deze aanpassingen aan te brengen. Ook zijn er in bv. grotere steden grote hoeveelheden sociale huurwoningen met een behoorlijke achterstand op dit vlak. Veel coöperaties zijn niet arm en kunnen best aanpassingen betalen maar dat zal de huurder wel in zijn portemonnee voelen, ook de particuliere  woningeigenaren moeten dus in de buidel tasten. Wij denken dat dit zonder subsidie een onmogelijke taak zal blijken te zijn. Verder zijn er zeker op dit moment te weinig goed geschoolde mensen die al deze taken kunnen uitvoeren en het gevaar van (goedkoop) prutswerk komt zeker om de hoek kijken. Let dus vooral op of het door u gekozen bedrijf dit goed doet en laat o.a. een rooktest en warmtescan uitvoeren voor en na de actie zodat u niet alleen weet wat u moet aanpakken maar ook kunt zien of dit juist is uitgevoerd. Het zou de regering sieren om hiervoor richtlijnen verplicht te stellen in het bouwbesluit die leesbaar en niet foutief uitlegbaar zijn zoals nu. 

Warmtepomp

Voor het (elektrisch) verwarmen van uw huis kan onder andere een warmtepomp worden aangebracht, Deze pomp bestaat in diverse uitvoeringen en in verschillende capaciteiten, het spreekt voor zich dat u bij een dergelijke keus eerst kijkt naar de mogelijkheden die voor uw situatie passend zijn. Feit blijft dat een slecht geïsoleerde woning nooit geschikt is om met een warmtepomp te verwarmen. Allereerst een kleine uitleg over de verschillende soorten pompen. 1: water/water pomp, deze is de meest kostbare soort waarbij er een aantal leidingen in de tuin moeten worden ingegraven waarin een vorm van koelvloeistof wordt rondgepompt. U heeft altijd zo’n 20% meer tuin nodig dan oppervlakte van de woning dus kan dit niet overal worden gebruikt. De meer gebruikte vorm is lucht/water die is ook goedkoper. Ook deze vorm heeft een nadeel naast het voordeel, hij is niet geruisloos en als je de buiten unit van de buurvrouw naast je slaapkamer raam hebt staan zal ze vermoedelijk geen kopje suiker meer van je willen lenen dus zoek daar een goede locatie voor uit en overleg met de buren om misschien beide de zelfde locatie te gebruiken zodat de lasten verdeeld zijn, tot slot is er ook nog de lucht/water en lucht versie waarbij je in de zomer ook kunt koelen. Bij alle soorten hebben we het over verwarmen van het huis met een lagere temperatuur water dan u nu met gas doet en zal er voor de boiler vaak met elektriciteit moeten worden bij verwarmd naar hoge bacterievrije temperaturen. Alle warmtepompen hebben een compressor die geluid maakt. Hieronder de uitleg van Vaillant maar u kunt natuurlijk voor een ander merk kiezen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zie je steeds vaker op daken en andere locaties, Ook hier zijn er veel mogelijkheden, soorten en aanpassingen van installaties nodig. Allereerst moet u uiteraard een dakvlak hebben waar regelmatig zon op staat en natuurlijk moet u daar het verlangde vermogen aan panelen kwijt kunnen. voorbeeld: U gebruikt gemiddeld genomen zo’n 3000 Wp, Uw dak is echter niet Zuidelijk maar Oostelijk, Dan zal het aantal panelen  in Wp hoger moeten worden om de opbrengst van 3000 Wp te krijgen. De meest verkochte panelen zijn op dit moment 275 Wp, U moet dan minimaal 12 panelen op dak plaatsen om in de buurt van de 3000 Wp opbrengst te komen. Maar uw dakoppervlak laat dat niet toe, dan kijken we natuurlijk welke opbrengst u wel kan halen met andere panelen zoals 330 panelen of nog hogere waarden. Niet standaard zal zeker iets duurder zijn maar de opbrengst zal zeker hoger zijn dan de rente die u nu bij de bank krijgt voor uw spaargeld.

Afbeeldingsresultaat voor zonnepanelen

Uiteraard zijn er vele manieren om de zon te gelde te maken echter dit werkt natuurlijk alleen zolang u geld terug krijgt via de salderingsregeling (alle terug geleverde energie wordt nu 1 op 1 met u verrekend)  Vanaf 2020 zal dat salderen worden gewijzigd in een soort subsidie regeling, Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat uitpakken maar duidelijk is wel dat het rijk op die manier geld wil vrij maken en dus minder geld terug geven voor uw terug geleverde WP’s. Het gevaar bestaat dat mensen alleen panelen kopen die de op de dag gebruikte energie kunnen opbrengen. dat is meestal niet meer dan 40% van het totaal verbruik.