Brandmelders ook in alle bestaande woningen verplicht

Dit zijn dit de belangrijkste wijzigingen van de NEN 2555 m.i.v. 1 Juli 2022:

1. De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen. De betreffende rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar. Dit betekent dat iedere tien jaar de rookmelder moet worden vervangen.

2. Het toepassen van vrijloopdrangers wordt verplicht. Dit geldt voor een toegangsdeur van een woonfunctie die alleen zelfsluitend is bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en bij verbouw en transformatie (functiewijziging).

De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk
(vaak een woningbouwcorporatie).

De NEN 2555 is voor de professional goed leesbaar en begrijpelijk echter de consument, VVE’s en woningbouwverenigingen worstelen soms met de omschrijving van de regelgeving.
Zo wordt er gesproken over vluchten en geluid maar er worden soms ook situaties doorverwezen naar de norm NEN 2535 die een totaal andere vorm van brand detectie betekend.

Wij kunnen voor iedere situatie een passende oplossing adviseren en eventueel zelfs de montage en/of levering.
vraag advies op maat info@kliemert.com