Wind energie

Nu de diverse landbesturen allerlei energietransities willen bevorderen is het misschien handig om de voor en nadelen van windenergie nog eens door te nemen, De voordelen zijn natuurlijk de meest besproken onderwerpen waarbij wind energie is schoon steeds terugkeert. Natuurlijk is schoon belangrijk echter weten we wel genoeg van de nadelen?

Tegenstanders vinden het te duur tot nu toe zijn er volgens hen nog geen molens die zonder subsidie winstgevend zijn, ook spreekt men over horizonvervuiling, en als je er dichtbij woont is het ook niet een stille vorm van energie opwekking, verder is de wind energie ook niet altijd beschikbaar omdat het nou eenmaal niet altijd waait.

Toch kleven er nog een heleboel nog niet goed onderkende nadelen aan waar lang niet iedereen direct aan zou denken, de meeste hebben ook meer effecten bij grootschalige windparken zoals men op zee gepland heeft. Sommige zijn zelfs temperatuur verhogend en kunnen ons klimaat en voedselketen behoorlijk negatief beïnvloeden.

Uit onderzoek is bv gebleken dat bij veelvuldig heien in de zee, vissen “die met sonar en geluid hun positie bepalen en hun eten opzoeken” daar heel veel last van hebben en in sommige gevallen zelfs “doof” worden, ook zeevogels vliegen zich regelmatig te pletter tegen reeds in zee staande windturbines. Ook zijn er onderzoeken die aantoont dat de luchtstroom achter de wieken een enorme luchtzak vertonen, deze hebben grote invloed op de reguliere luchtstromen die o.a. ons weer bepalen, zeker nu de nieuwe typen molens tussen de 150 en 200 meter hoog kunnen worden met wieken van soms wel 50 meter zouden we ons ook zorgen moeten maken over de invloed op temperaturen in die luchtlagen, de wieken die omhoog draaien nemen warme lucht mee omhoog en andersom waardoor allerlei stromingen die ons weer bepalen worden be├»nvloed. Met de huidige druk om zo snel mogelijk veel van deze molens te plaatsen lijkt het of men alleen nog voordelen ziet, helaas worden de nadelen onvoldoende belicht.

Uiteraard zijn er legio voordelen uit wind energie te behalen, door de verbeterde techniek van de laatste jaren zijn we in staat grote molens te bouwen van wel 245 meter hoog, met een enorme capaciteit van wel 12 megawatt,

Voordat we een goede en veilige manier hebben gevonden om de opgewekte energie te bewaren voor langere tijd is het misschien toch nog niet zo gek om de gasaansluiting nog maar even te bewaren.